Usługi i doradztwo

JANA KRÓLAK

kompleksowe przygotowanie kandydatów, na tłumacza przysięgłego

Szczególny nacisk kładę na praktyczne przygotowanie kandydatów

w zakresie posługiwania się terminologią ekonomiczną, prawną i prawniczą

oraz pamięciowego opanowania materiału (tłumaczenia pisemne w obie strony)

i czasu reagowania (dynamiki) w tłumaczeniu ustnym.

Zajmuję się kompleksowym przygotowaniem kandydatów, planujących

przystąpić do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego

z języka ukraińskiego i rosyjskiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości RP.

  • warunki przystąpienia do egzaminu pisemnego i ustnego,
  • tłumaczenie w obie strony, tj. tłumaczenie z j. polskiego na rosyjski, ukraiński oraz odwrotnie,
  • tłumaczenie konsekutywne i a vista,
  • tłumaczenie pisemne typowych tekstów egzaminacyjnych (teksty ekonomiczne (np. umowa spółki, umowa sprzedaży udziałów, upoważnienie), prawne i prawnicze (akt oskarżenia, pouczenie o prawach i obowiązkach podejrzanego (oskarżonego), tłumaczenie rozprawy głównej, pozew cywilny itp.),
  • omówienie specyfiki pracy tłumacza przysięgłego,
  • kodeks Tłumacza Przysięgłego a zasady tłumaczenia i uwierzytelniania dokumentów, w tym posługiwania się pieczęcią urzędową,
  • praktyczne wskazówki przygotowania się do egzaminu państwowego,
  • warsztaty tłumaczeniowe, prowadzone w oparciu o autentyczne dokumenty z prokuratury, sądu, policji oraz wzory dokumentów notarialnych.

Celem zapoznania się z moją ofertą i cennikiem zajęć proszę o przesłanie wiadomosci: