Usługi i doradztwo

JANA KRÓLAK

Obsługa cudzoziemców
  • uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
  • uzyskania zezwolenia na osiedlenie się
  • uzyskanie obywatelstwa polskiego
  • uzyskania zezwolenia na pobyt tolerowany.
  • ślub z obywatelem Polski (wniosek do sądu, pomoc przy tłumaczeniu dokumentów, niezbędnych z uwagi na wydanie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego)
  • zameldowanie i wymeldowanie
  • pomoc przy zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce
  • reprezentowanie przed Urzędem ds. Cudzoziemców, Urzędem Pracy, Urzędem Dzielnicy itd.
  • pomoc przy założeniu spółek na terytorium RP oraz przy zakładaniu kont bankowych dla firm i osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej
  • pozostałe sprawy z zakresu procedur administracyjnych.

Celem zapoznania się z moją ofertą i cennikiem zajęć proszę o przesłanie wiadomosci: