Usługi i doradztwo

JANA KRÓLAK

Proponuję Państwu wysokiej jakości tłumaczenia ustne (zwykłe i poświadczone) oraz pisemne (zwykłe i poświadczone) z/na język ukraiński/rosyjski oraz na język polski. Zapewniam moim Klientom poufność danych, wywiązanie się z terminów oraz wysoką jakość przekładu.

Rodzaje proponowanych usług w zakresie przekładu

Jednostką rozliczeniową dla tłumaczeń ustnych jest 1 normogodzina, tj. 60 minut.

W przypadku, gdy tłumaczenie trwa ponad godzinę (na przykład, 1,5 godziny, wówczas pobiera się opłatę za 2 godziny tłumaczenia).

Cena za godzinę tłumaczenia ustnego zwykłego i poświadczonego wynosi 200 zł brutto dla klientów indywidualnych oraz 200 zł netto+ VAT dla firm.

Dotyczy tłumaczeń ustnych w kancelariach notarialnych, w urzędach, na policji, konferencji itp.

Tłumaczenie zwykłe – 1500 znaków ze spacjami (1 strona) tekstu źródłowego.

Cena to 28-38 zł netto dla klientów indywidualnych oraz 28-38 zł netto +VAT dla firm.

Tłumaczenia pisemne uwierzytelnione

(inaczej: przysięgłe czy też poświadczone).

Cena to 35- 40 zł brutto dla klientów indywidualnych oraz 35-40 zł netto+ VAT dla firm.

Jednostką rozliczeniową dla tłumaczeń poświadczonych należy uznać 1125 znaków ze spacjami w dokumencie wynikowym.

 

Dotyczy: wszystkich dokumentów asygnowanych, urzędowych, w tym: dokumentów stanu cywilnego, szkolnych, dokumentów spółek handlowych, ubezpieczeń,

dokumentów księgowych oraz podatkowych, umów, deklaracji przewozu, celnych

itd.

Zgodnie z Art. 13 ustawy o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, zakres uprawnień tłumacza przysięgłego obejmuje:

  • sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń w tym zakresie przez inne osoby,
  • sporządzanie oświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzanie i poświadczanie odpisów pism, sporządzonych w danym języku przez inne osoby;
  • dokonywanie tłumaczenia ustnego.

Za stronę tłumaczenia przysięgłego przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami.

  • koszt poświadczenia tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę wynosi 50% stawki za tłumaczenie przysięgłe.
  • koszt sporządzenia odpisu pisma wynosi 25% stawki za tłumaczenie przysięgłe.
  • należy podkreślić, że każdy dokument podlega indywidualnej wycenie.

Proponowane usługi

w zakresie przekładu

Proponuję Państwu wysokiej jakości tłumaczenia ustne

(zwykłe i poświadczone) oraz…

Specjalizacje

i dziedziny przekładu

prawo cywilne i karne, zarządzanie, gospodarka i handel zagraniczny, dokumenty…

państwowy egzamin

na tłumacza przysięgłego

Szczególny nacisk kładę na praktyczne przygotowanie kandydatów w zakresie posługiwania się…

Oferta legalizacji

pobytu w Polsce

sporządzenie i monitorowanie statusu sprawy, pośrednictwo przy załatwieniu wszelkich formalności, związanych z…